nekrologai.lt

Atgal

Romas Sakadolskis

1947.05.31 - 2016.02.25
Gimimo vieta: Fulda, Vokietija
Palaidojimo vieta: Čikaga, Šv. Kazimiero lietuvių kapinės

1968–1972 m. Čikagos lietuvių radijo programos „Margutis“ diktorius, reporteris. 1971–1973 m. JAV lietuvių TV programos „Lietuviai televizijoje“ darbuotojas. 1974 m. baigė Merilando universiteto (University of Maryland at College Park) RTV ir kino fakultetą.

1969–2004 m. dirbo radijo kompanijoje „Amerikos balsas“ (Voice of America): 1973–1977 m. lietuvių redakcijos Vašingtone bendradarbis, 1977–1986 m. Čikagos biuro korespondentas, 1986–1995 m. lietuvių redakcijos vedėjas, 1995–2004 m. naujienų skyriaus redaktorius. Rengė reportažus iš JAV, Kanados, Europos, Pietų Amerikos, Australijos. 1987–1991 m. rengė laidas apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą.

1993 m. Vilniaus universitete skaitė paskaitų ciklą „Radijo žurnalistikos pagrindai“. 1994–1999 m. organizacijos Amerikos mokytojų pagalba Lietuvos mokyklai (American Professional Partnership for Lithuanian Education, A.P.P.L.E.) kursų lektorius. 2006–2012 m. VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto lektorius, 2012–2014 m. dėstytojas valandininkas. Bakalauro studijų programos studentams dėstė informacinę žurnalistiką ir interviu techniką. Nuo 2014 m. VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros lektorius.

Mokslo interesai: žurnalistikos sociologija, žiniasklaidos atskaitingumas ir etika, medijų raštingumas. [1]

1966 m. Pasaulio lietuvių jaunimo 1-ojo kongreso darbuotojas, 1972 m. 2-ojo kongreso pirmininkas. Nuo 1968 m. rašė JAV lietuvių spaudoje. Nuo 1968 m. organizacijos „Santaros-Šviesos federacija“ narys. 1969–1972 m. JAV lietuvių bendruomenės Tarybos narys. 1975–1985 m. Lituanistikos seminaro komiteto narys. 1977–1979 m. žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redkolegijos narys. 1977–1981 m. Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys. [2][3]

Nuo 1995 m. JAV žurnalistų draugijos (Society of Professional Journalists), nuo 2011 m. JAV žurnalistikos ir masinės komunikacijos švietimo draugijos (Association for Education in Journalism and Mass Communication) narys. Visuomeninės organizacijos Piliečių Santalka tarybos narys. 2006–2009 m. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narys. [4]