nekrologai.lt

Atgal

Juozas Vencas

1904.07.16 - 1941.10.18
Gimimo vieta: Tauragės rajone, Baltramiejiškių km.
Palaidojimo vieta: Vologdos sr., Rusija (vieta nežinoma)

    Gimė Tauragės apskrityje, Baltramiejiškių kaime, ūkininkų šeimoje - tėvas Petras Vencas, Motina Agota Butkutė.
   Šeimoje augo 8 vaikai - 6 broliai ir 2 seserys. Jis buvo antras šeimoje.
   Tauragėje baigė 2 gimnazijos klases.
   Dirbo Geležinkelių transporto sistemoje, Panevėžio geležinkelio stoties budėtoju.
   1932 m. rugsėjo 4 d. susituokė su Panevėžio geležinkelio stoties telegrafiste Kotryna Muznikaite.
    
    Lietuvą okupavus sovietams 1940 m. lapkričio 8 d ūkanotą rytą Radviliškio geležinkelio stotyje, kuri buvo pavaldi Panevėžiui, mašinistas nepastebėjo draudžiančio važiuoti semaforo ir atsitrenkė į stovinčią platformą. Šio incidento metu nežymiai buvo apgadinta stovinti platforma, niekas nesusižeidė. Deja, bet Karinis tribunolas (Trojka) "už šį nusikaltimą sovietų valstybei" nuteisė Juozą Vencų 2 metams kalėjimo ir nepranešus net artimiesiems išvežė į Rusiją.
   Dukrai Gražinai tuo metu buvo jau 2 metukai.
   Šeima tik 1968 m. gruodžio 11 d. gavo pranešimą, kad Juozas Vencas mirė 1941.10.18 d. Laisvės atėmimo vietoje, Vologdos srityje. Apie palaidojimo vietą nėra jokių žinių.
    Neteisėtai represuotu pripažintas LR Aukščiausiojo teismo 1999 m. kovo 13 d. ir atkurtos visos jo teisės.
   Deja, bet skausmas artimųjų širdyse lieka iki šiol ...